ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

На цій сторінці я розміщуватиму навчально-методичний матеріал з природоресурсного права: навчальні програми тематику залікових робіт практичні завдання тощо

вівторок, лютого 14, 2006

Практичні завдання з природоресурсного права

1. складіть проект договору довгострокової оренди земельної ділянки лісового фонду для спеціального використання лісових ресурсів;
2. складіть клопотання про видачу дозволу на спеціальне короткострокове водокористування для скидання стічних вод між вторинним водокористувачем і власником водного об’єкту;
3. складіть заяву про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря промисловим підприємством;
4. складіть проект договору іпотеки;
5. складіть проект угоди про розподіл продукції;
6. складіть проект договору оренди водного об’єкту;
7. складіть проект клопотання (заявки) на спеціальне використання об’єктів тваринного світу;
8. складіть проект протоколу про адміністративне порушення законодавства про тваринний світ;
9. складіть проект договору купівлі-продажу земельної ділянки;
10. складіть проект договору обміну земельними ділянками;
11. складіть проект заяви про надання гірничого відводу;
12. складіть проект заяви про надання дозволу на спеціальне використання повітряного простору для здійснення польоту приватного гелікоптера;
13. складіть проект договору купівлі-продажу об’єкту тваринного світу, занесеного до Червоної книги України;
14. складіть проект клопотання (заявки) про надання дозволу на спеціальне використання недеревних рослинних ресурсів;
15. складіть проект договору про надання інформаційно-консультативних послуг землекористувачам у царині оцінки земель;
16. складіть проект угоди про спільну діяльність у царині охорони земель між суб’єктами моніторингу ґрунтів;
17. складіть проект спеціальної угоди про здійснення заходів щодо охорони земель між органами земельних ресурсів і суб’єктами землекористування;
18. складіть проект протоколу-подання на економічне стимулювання;
19. складіть проект рішення місцевої ради або розпорядження голови місцевої державної адміністрації про дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки;
20. складіть проект договору про розроблення проекту відведення земельної ділянки;
21. складіть проект тексту погодження вилучення (викупу) земельної ділянки з землекористувачем чи власником земельної ділянки;
22. складіть проект акту визначення втрат сільськогосподарського виробництва, зумовлених примусовим вилученням земельної ділянки сільськогосподарського призначення;
23. складіть проект акту визначення збитків власнику земельної ділянки у зв’язку з її примусовим викупом;
24. складіть проект акту визначення збитків орендаря у зв’язку з примусовим вилученням земельної ділянки у нього;
25. складіть проект ордеру на знесення зелених насаджень у межах населеного пункту;
26. складіть проект акту обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню чи пересаджуванню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням земельних площ;
27. складіть проект завдання на розробку проекту формування землеволодінь і землекористувань недержавних сільськогосподарських підприємств в процесі реструктуризації;
28. складіть проект акту перевірки стану дотримання вимог водного законодавства;
29. складіть проект припису органу Держводгоспу про усунення порушень водного законодавства;
30. складіть проект пропозиції органу Держводгоспу до органу Мінприроди про обмеження, зупинення чи припинення діяльності суб’єктів господарювання у зв’язку з порушенням водного законодавства;
31. складіть проект подання органу Держводгоспу про припинення дії (анулювання) дозволу на спеціальне використання водних ресурсів;
32. складіть проект заяви дипломатичного представництва іншої країни на отримання спеціального дозволу на використання радіоелектронних засобів супутникового зв’язку;
33. складіть проект заяви дипломатичного представництва іншої країни на встановлення та експлуатацію земної станції супутникової системи зв’язку;
34. складіть проект заяви дипломатичного представництва іншої країни на встановлення та експлуатацію радіоелектронних засобів фіксованого короткохвильового радіозв’язку;
35. складіть проект гарантійного листа дипломатичного представництва іншої країни про гарантію оплати послуг за видачу дозволу на спеціальне використання радіочастотного ресурсу;
36. складіть проект заяви на отримання тимчасового спеціального дозволу на використання радіоелектронного засобу радіо- або супутникового зв’язку на період проведення візиту іноземної дипломатичної офіційної делегації в Україну;
37. складіть проект акту обстеження земельної ділянки для розміщення зовнішньої реклами вздовж автомобільної дороги загального користування;
38. складіть проект акту обстеження земельної ділянки для розміщення малої архітектурної форми на землях дорожнього господарства при автомобільній дорозі;
39. складіть проект заяви про отримання погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги у межах населеного пункту;
40. складіть проект заяви про отримання згоди на розміщення зовнішньої реклами на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги за межами населених пунктів;
41. складіть проект заяви про надання тимчасового дозволу на розміщення пересувного об’єкту сервісу на землях дорожнього господарства при автомобільній дорозі;
42. складіть проект заяви про надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми (ятки, рундука) на землях дорожнього господарства при автомобільній дорозі;
43. складіть проект договору на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
44. складіть проект заяви про проведення експертизи палива для підтвердження його належності до альтернативного;
45. складіть проект договору на проведення експертизи палива для підтвердження його належності до альтернативного;
46. складіть проект договору на постачання електроенергії, виробленої на вітровій електростанції;
47. складіть проект заяви про видачу свідоцтва про належність палива до альтернативного;
48. складіть проект протоколу про адміністративне порушення водного законодавства;
49. складіть проект повідомлення органу Держводгоспу щодо розгляду справи про адміністративне порушення водного законодавства;
50. складіть проект постанови органу Держводгоспу за справою про адміністративне порушення водного господарства;
51. складіть проект рішення органу Держводгоспу за скаргою (протестом прокурора) на постанову про адміністративне порушення водного законодавства;
52. складіть проект заяви органу Держводгоспу про примусове стягнення суми штрафу за порушення водного законодавства;
53. складіть проект договору на проведення експертизи щодо встановлення факту припинення права спеціального використання водних ресурсів;
54. складіть проект позовної заяви про відшкодування збитків, заподіяних порушенням права водокористувача на здійснення спеціального використання водних ресурсів;
55. складіть проект договору на проведення дезінфекції водопровідних мереж;
56. складіть проект договору щодо надання послуг з питань підготовки лабораторії Держводгоспу до акредитації;
57. складіть проект акту передачі-приймання виконаних робіт з поточного ремонту меліоративних споруд;
58. складіть проект договору на ремонт і технічне обслуговування меліоративних систем;
59. складіть проект будь-якого адміністративного природноресурсового договору;
60. складіть проект договору на подавання води із залізничного водогону;
61. складіть проект договору про приймання стічних вод у систему залізничної каналізації;
62. складіть проект протоколу про порушення законодавства про охорону довкілля за фактом скиду забруднюючих речовин із судна до територіальних морських вод України;
63. складіть проект претензії Державної екологічної інспекції про відшкодування збитків, заподіяних скиданням забруднюючих речовин із суден у територіальне море України;
64. складіть проект припису Державної екологічної інспекції про затримку судна, що допустило забруднення територіальних морських вод України;
65. складіть проект договору про надання послуг питного водопостачання;
66. складіть проект договору на водовідведення;
67. складіть проект договору купівлі-продажу водного об’єкту;
68. складіть проект договору на проведення землевпорядних робіт;
69. складіть проект заяви про державну реєстрацію права власності на водний об’єкт;
70. складіть проект заяви про державну реєстрацію сервітуту у вигляді права водопою худоби з чужого озера;
71. складіть проект заяви про державну реєстрацію обмеження права власності на ділянку лісу;
72. складіть проект заяви про державну реєстрацію права оренди водного об’єкту;
73. складіть проект запиту про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;
74. складіть проект клопотання про проведення державної експертизи землевпорядної документації;
75. складіть проект клопотання про спростування висновків державної експертизи землевпорядної документації;
76. складіть проект позовної заяви до суду про оскарження рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, прийнятих на підставі скасованих висновків державної експертизи землевпорядної документації;
77. складіть проект заяви до державних органів земельних ресурсів про розроблення нормативно-технічної документації з питань лісотипологічних обстежень для отримання земельно-кадастрової інформації;
78. складіть проект договору на проведення робіт з паспортизації земельної ділянки;
79. складіть проект договору на прокладання полігонометричних, теодолітних та нівелірних ходів;
80. складіть проект договору на проведення мензульних і тахеометричних топографічних зйомок;
81. складіть проект договору на прорубування візирок;
82. складіть проект договору на проведення ґрунтово-меліоративних робіт;
83. складіть проект договору на проведення геоботанічних робіт;
84. складіть проект договору на створення захисних лісових насаджень;
85. складіть проект договору на виположування ярів;
86. складіть проект договору на виконання культуртехнічних робіт;
87. складіть проект договору на рекультивацію порушених земель шляхом землювання;
88. складіть проект договору на розроблення проекту організації території фермерського господарства;
89. складіть проект договору на здійснення внутрішньогосподарського землевпорядкування;
90. складіть проект договору емфітевзису;
91. складіть проект договору суперфіцію;
92. складіть проект договору про встановлення гірничого сервітуту;
93. складіть проект договору про встановлення водного сервітуту;
94. складіть проект договору про встановлення лісового сервітуту;
95. складіть проект договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки водного фонду;
96. складіть проект клопотання про зміну цільового призначення земельної ділянки;
97. складіть проект договору на розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж територій рекреаційного призначення;
98. складіть проект договору на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки лісового фонду;
99. складіть проект договору про надання консалтинґових послуг з питань землеустрою;
100. складіть проект заставної;
101. складіть проект заяви про отримання дозволу на проведення днопоглиблювальних робіт на землях водного фонду;
102. складіть проект заяви на видачу дозволу про проведенн грабарських робіт в охоронній зоні пам’ятки культури;
103. складіть проект договору оренди земельної частки (паю);
104. складіть проект позовної заяви про відшкодування збитків, заподіяних порушенням природоресурсного законодавства;
105. складіть проект клопотання про викуп земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського господарства;
106. складіть проект договору на проведення екологічного зонування земель;
107. складіть проект протоколу про адміністративне порушення земельного законодавства;
108. складіть проект акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства;
109. складіть проект припису державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель про усунення порушень земельного законодавства;
110. складіть проект повідомлення про розгляд справи про адміністративне порушення природоресурсного законодавства;
111. складіть проект постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення земельного законодавства;
112. складіть проект постанови про застосування заходів впливу, передбачених ст. 241 КУАП за порушення природоресурсного законодавства;
113. складіть проект постанови про закриття справи про адміністративне порушення природоресурсного законодавства;
114. складіть проект мирової угоди у справі про відшкодування збитків, заподіяних засміченням водного об’єкту приватної власності;
115. складіть проект скарги на постанову про накладення адміністративного стягнення за порушення природоресурсного законодавства;
116. складіть проект рішення про розгляд скарги на постанову про накладення адміністративного стягнення за порушення природоресурсного законодавства;
117. складіть проект рішення про розгляд протесту прокурора на постанову про накладення адміністративного стягнення за порушення природоресурсного законодавства;
118. складіть проект супровідного листа до постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення природоресурсного законодавства до відділу державної виконавчої служби для забезпечення примусового виконання постанови;
119. складіть проект спеціальної угоди про здійснення землеохоронних заходів;
120. складіть проект протоколу-подання на економічне стимулювання землеохоронних заходів (компенсацію рентного доходу, неодержаного з ділянок, де виконуються землеохоронні заходи);
121. складіть проект рішення обласного управління земельних ресурсів про економічне стимулювання землеохоронних заходів;
122. складіть проект заяви про видачу дозволу на землювання;
123. складіть проект рішення про анулювання дозволу на землювання;
124. складіть проект клопотання про консервацію земельної ділянки;
125. складіть проект подання про консервацію змельної ділянки запасу;
126. складіть проект припису про припинення господарського використання земельної ділянки;
127. складіть проект рішення сільської ради про створення комісії з консервації земель;
128. складіть проект розпорядження місцевої державної адміністрації про консервацію земельної ділянки державної власності;
129. складіть проект договору з власником земельної ділянки на проведення її консервації;
130. складіть проект акту про перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість);
131. складіть проект акту прийняття робіт щодо консервації земельної ділянки;
132. складіть проект клопотання державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель про надання інформації, необхідної для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;
133. складіть проект повідомлення державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель про виклик громадян для надання пояснень з приводу порушення земельного законодавства;
134. складіть проект клопотання органів Державної інспекції з контолю за використанням та охороною земель з питань дотримання вимог земельного законодавства;
135. складіть проект повідомлення до органів прокуратури про самовільне зайняття земельної ділянки лісового фонду;
136. складіть проект заяви до органів Державної екологічної інспекції про виявлені порушення природоресурсного законодавства;
137. складіть проект заяви до органів прокуратури про виявлені порушення природоресурсного законодавства;
138. складіть проект клопотання до місцевої державної адміністрації про відведення земельної ділянки лісового фонду;
139. складіть проект акту вибору земельної ділянки для розміщення об’єктів;
140. складіть проект заяви на проведення дослідження щодо медико-біологічної оцінки якості та кількості природних лікувальних ресурсів;
141. складіть проект заяви про видачу дозволів на провадження діяльності, пов’язаної зі штучними змінами стану атмосфери в господарських цілях;
142. складіть проект припису органу державного гірничого нагляду про усунення порушень норм і правил ведення робіт під час геологічного вивчення надр;
143. складіть проект подання органу державного гірничого нагляду про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді;
144. складіть проект припису прокурора про усунення порушень природоресурсного законодавства;
145. складіть проект подання прокурора про усунення порушень природоресурсного законодавства, причин і умов, що їм сприяють;
146. складіть проект постанови прокурора про дисциплінарне провадження щодо особи, яка допустила порушення природоресурсного законодвства;
147. складіть проект постанови прокурора про провадження про адміністративне порушення природоресурсного законодавства;
148. складіть проект постанови прокурора про порушення карної справи за природоресурсний злочин;
149. складіть проект протесту прокурора на акт державного органу, що не відповідає вимогам природоресурсного законодавства;
150. складіть проект акту перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з видобутку коштовного каміння органогенного утворення;
151. складіть проект розпорядженя про усунення порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з видобутку коштовних металів;
152. складіть проект рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з видобутку коштовного каміння;
153. складіть проект договору на проведення експертизи й оцінки запасів корисних копалин;
154. складіть проект протоколу Державної комісії із запасів корисних копалин України щодо розгляду матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин;
155. складіть проект договору на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ;
156. складіть проект заявки про участь у конкурсі на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;
157. складіть проект заявки про участь у конкурсі на укладення угоди про розподіл продукції;
158. складіть проект протоколу про наміри щодо порядку, умов та терміну розробки проекту угоди про розподіл продукції;
159. складіть проект звернення інвестора про укладення угоди про розподіл продукції;
160. складіть проект протоколу розбіжностей щодо проекту угоди про розподіл продукції;
161. складіть проект акту на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства;
162. складіть проект акту про передачу техноґенних родовищ корисних копалин до промислового освоєння;
163. складіть проект заявки на нормативи граничнодопустимого рівня впливу фізичних і біологічних чинників стаціонарних джерел забрудрення на стан атмосферного повітря;
164. складіть проект клопотання про реєстрацію організації, що займається інвентаризацією викидів забруднюючих речовин на підприємстві, та постановку її н облік;
165. складіть проект заяви про отримання погодження для отримання ліцензії на вивезення з України озоноруйнівних речовин;
166. складіть проект заявки про видачу дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних чинників на стан атмосферного повітря;
167. складіть проект акту про результати розслідування порушення порядку використання повітряного простору України;
168. складіть проект заявки на видачу сертифіката придатності цивільного повітряного судна щодо шуму на місцевості;
169. складіть проект договору на виконання налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні;
170. складіть проект акту прийняття під налагоджування основного та допоміжного паливовикористовуючого обладнання;
171. складіть проект акту виконаних робіт щодо налагодження паливовикористовуючого обладнання у відповідності з дефектною відомістю;
172. складіть проект акту перевірки якості налагоджувальних робіт щодо паливовикористовуючого обладнання;
173. складіть проект акту перевірки дотримання нормативів ГДВ на підприємстві;
174. складіть проект припису Державної екологічної інспекції про усунення порушень законодавства про охорону атмосферного повітря;
175. складіть проект акту перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом гуртової та роздрібної торгівлі;
176. складіть проект заяви на участь в аукціоні з продажу ліцензії на спеціальне використання радіочастотного ресурсу;
177. складіть проект заяви про участь у конкурсі на отримання ліцензії на спеціальне використання радіочастотного ресурсу;
178. складіть проект акту перевірки дотримання законодавства про спеціальне використання радіочастотного ресурсу;
179. складіть проект розпорядження про усунення ліцензійних умов спеціального використання радіочастотного ресурсу;
180. складіть проект припису про усунення порушень використання радіочастотного ресурсу;
181. складіть проект протоколу про адміністративне порушення законодавства про радіочастотний ресурс;
182. складіть проект постанови за справою про адміністративне порушення законодавства про спеціальне використання радіочастотного ресурсу;
183. складіть проект заяви на отримання сертифікату для реекспорту тварин чи рослин.

0 Comments:

Дописати коментар

Links to this post:

Створити посилання

<< Home